a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

HODOWLA ZAWIESZONA

Definition

Metoda hodowli, w której hodowane gatunki wyrastają na zawieszonych linach (także nazywane hodowlą sznurową) lub innych konstrukcjach zawieszonych na stałych lub pływających instalacjach (pławy, tratwy, pomosty pływające, sznury). Syn. hodowla tratwowa, hodowla długolinowa.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician