a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

HODOWLA JEDNOPŁCIOWA

Definition

Selekcja lub chów osobników jednej płci danego gatunku w urządzeniach akwakultury, celem uniknięcia niekontrolowanego rozmnażania się lub uzyskania większej wydajności. Zwykle stosuje się w chowie ryb łososiowatych i tilapii, u których występują różnice we wzroście obu płci, zwiększające się od początku dojrzewania płciowego. Syn. hodowla pojedynczej płci.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician