a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

CALIGULUS ELONGATUS

Definition

Pasożytniczy widłonóg ryb morskich z pewną preferencją żywiciela. Cykl życiowy tego gatunku zawiera dwa wolno żyjące stadia larwalne (naupli I i II), zakaźne stadium kopepodit, który jest wolno pływający, cztery przytwierdzone stadia młodociane (halimus I - IV), dwa stadia przeddorosłe oraz stadium dorosłe. Szkodliwość dla ryb wynika z jego przytwierdzania i odżywiania się na skórze, powodujące miejscowe podrażnienie, większą wrażliwość na promieniowanie UV oraz wtórną infekcję. Uszkodzenie powłoki ciała następuje stopniowo, a kończy się ostatecznie nadżerką lub owrzodzeniem w miejscu przytwierdzenia pasożyta. Spotykany jest on zazwyczaj w rejonach holarktycznych.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician