a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

DEKAPSULACJA (usunięcie torebki)

Definition

Proces, dzięki któremu kapsułki cyst solowca (Artemia salina), zanim zostaną użyte jako pokarm w hodowli, są usuwane. Cysta, często nazywana jajem, jest zahamowaną otorbioną gastrulą utrzymywaną wewnątrz twardej skorupki lub kapsułki lipoproteinowej. Efektywną metodę hodowli artemii stanowi dekapsulacja cyst − przed inkubacją i wylęganiem − w roztworze podchlorynu [OCl-, dostarczonych przez wapno chlorowane (chlorek bielący)]. Podchloryn usuwa chemicznie kapsułę bez oddziaływania na żywotność niewylęgniętego embrionu. Dekapsulacja ma dodatkową zaletę, gdyż odkaża cysty przed wylęgiem, eliminując ryzyko wprowadzenia egzogenicznych organizmów chorobotwórczych, które mogą przylegać do zewnętrznej warstwy cyst.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician