a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

ChZT - Chemiczne Zapotrzebowanie Tlenu (COD)

Definition

Określenie chemicznego zapotrzebowania tlenu. ChZT jest miarą ilości materii organicznej, która może być utleniona przez silny utleniacz chemiczny. Wyrażane jest ono w surowej próbce wody jako ilość tlenu, która jest równoważona ilością użytego utleniacza (dwuchromianu). Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) pozwala często na obliczenie BZT. Wartości ChZT oznaczane w wodach słonawych i morskich są zakłócane głównym składnikiem zasolenia, który musi być usunięty.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician