a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

DWUTLENEK WĘGLA (CO2)

Definition

Bezbarwny, bezwonny gaz będący wynikiem utleniania substancji zawierających węgiel, wysoce rozpuszczalny w wodzie, toksyczny dla ryb przy 20 ppm; toksyczność dla ryb wzrasta przy niskich poziomach tlenu. Dwutlenek węgla ma w wodzie odczyn kwaśny (H2O+CO2= H2CO3/H2CO3/ = H+ + HCO3). W ramach systemu wodorowęglowego względne ilości CO2, wodorowęglanu i węglanu będą zależały od pH. Dwutlenek węgla nie występuje powyżej pH 8,3 a węglany występują tylko powyżej tej wartości pH. Dlatego jest ważne, aby zarówno dla celów praktycznych, jak i analitycznych były zawsze podawane wartości pH, kiedy obliczany jest poziom CO, przy których koncentracje dwutlenku węgla obniżają się do wartości analitycznie nieoznaczalnych a węglany występują w koncentracjach oznaczalnych.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician