Search Results

Number of Results: 106

C

CALIGULUS ELONGATUS

CALIGULUS FLEXISPINA

CECHY ILOŚCIOWE/JAKOŚCIOWE

CERKARIA

CEROID

CEWNIK

CEWNIKOWANIE

CHELICER

CHEMICZNE ZAPOTRZEBOWANIE TLENU (ChZT)

CHEMIOTERAPIA

CHILODONELLA

CHITYNA

CHLOR

CHLORAMFENIKOL

CHLORAMINY

CHLOROFIL

CHLOROTETRACYKLINA

CHLOROWANIE

CHOLESTEROL

CHOLINA

CHOROBA

CHOROBA BAWEŁNIANA

CHOROBA BEKO

CHOROBA BIAŁYCH PLAMEK

CHOROBA BRĄZOWEGO PIERŚCIENIA

CHOROBA BRĄZOWEJ PLAMKI

CHOROBA CZARNEGO SPERMATOFORU

CHOROBA CZARNYCH SKRZELI

CHOROBA CZERWONEGO PYSKA (ERM)

CHOROBA CZERWONEGO PYSKA (ERM)

CHOROBA GAZOWA

CHOROBA GAZOWA

CHOROBA HITRA

CHOROBA JAWNA

CHOROBA JELITOWA CZERWONEGO PYSKA (Redmouth)

CHOROBA KALAFIOROWA

CHOROBA KOLUMNARIS

CHOROBA NIEBIESKIEGO ŚLUZU

CHOROBA NIEDOBOROWA

CHOROBA PODLEGAJĄCA ZGŁOSZENIU

CHOROBA PRZEBIEGAJĄCA Z HIPERPIGMENTACJĄ

CHOROBA ROZEDMOWO-GNILNA SUMA KANAŁOWEGO

CHOROBA ŚRODOWISKOWA

CHOROBA TRZUSTKI

CHOROBA WIROWA (ch. spinningowa)

CHOROBA WIRUSOWA SUMA KANAŁOWEGO (CCVD)

CHOROBA WRZODOWA

CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ PRZECINKOWCE

CHOROBA ZAKAŹNA

CHOROBA ZAKAŹNA

CHOROBA ZAKAŹNA

CHOROBA ZIMNEJ WODY

CHOROBA ZIMNEJ WODY

CHOROBA ZIMNEJ WODY (RTFS)

CHOROBA ŻYWIENIOWA SKRZELI

CHOROBOWOŚĆ

CHOROBOWOŚĆ/PREWELENCJA

CHÓW MIESZANY

CHÓW WSOBNY (wskaźnik/depresja)

CHÓW WSOBNY/W POKREWIEŃSTWIE

CHRONICZNY/PRZEWLEKŁY

CHRZĄSTKA

CHWILOWE TEMPO WZROSTU

ChZT - Chemiczne Zapotrzebowanie Tlenu (COD)

CHŁONIAK

CIAŁKA

CIAŁKA STANNIUSA

CIAŁKA WTRĘTOWE

CIAŁKO CZUCIOWE NARZĄDU LINII NABOCZNEJ

CIŚNIENIE OSMOTYCZNE

COBALT

CRASSOSTREA

CRYPTOCOTYLE

CUKIER

CULCH

CYJANOHEMOGLOBINA

CYKL LITYCZNY

CYKL ROZWOJOWY PASOŻYTA W USTROJU KRĘGOWCA

CYKL WĘGLOWY

CYKL ŻYCIOWY/ROZWOJOWY

CYNK (Zn)

CYTOPATOLOGIA

CYTOPATYCZNY

CYTOPLAZMA

CZARNIACZKA

CZAS INKUBACJI

CZAS OPADANIA PIANY

CZAS SKUTECZNEGO STĘŻENIA

CZĄSTECZKOWA MATERIA ORGANICZNA (POM)

CZĄSTKI OSIADAJĄCE

CZERNIACZKA

CZERNIACZKA

CZERNIAK

CZERWONA LISTA

CZERWONA ZARAZA

CZERWONY PRZYPŁYW

CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA

CZWARTORZĘDOWY AMON

CZYNNIK KRZEPNIĘCIA KRWI

CZYNNIK PRZYCZYNOWY

CZYNNIK RYZYKA

CZYNNIK STRESOTWÓRCZY

CZYNNIK UWALNIAJĄCY HORMON GONADOTROPOWY (GRIF)

CZYRAK

CZYTNIK MIKROWIRÓWKI

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

METODA HODOWLI ZAMKNIĘTEJ (m. BATCH CULTURE)

Definition

Metoda hodowli (m. Batch Culture), w której daną objętość płynnej pożywki zaszczepia się komórkami (np. bakterii, jednokomórkowymi glonami) zdolnymi do wzrostu w tym środowisku, a zaszczepiona pożywka jest inkubowana przez odpowiedni okres. Rozwijające się w tych warunkach komórki są narażone na nieustannie zmieniające się środowisko, na skutek z jednej strony stopniowego zużywania się środków odżywczych, z drugiej zaś nagromadzania się metabolicznych produktów odpadowych. Uzyskana krzywa wzrostu w wyniku monitorowania hodowli okresowej, zwykle przedstawia kolejne cztery główne fazy wzrostu. W fazie zahamowanego wzrostu, tempo wzrostu (tempo wzrostu liczebności komórek lub ich biomasy) jest początkowo minimalne, ale później wzrasta do wartości uzależnionej od utrzymujących się warunków (np. temperatury, koncentracji składników odżywczych itp.). Na długość fazy zahamowanego wzrostu wpływa historia hodowli komórek w inokulum. Na przykład, jeśli wolno dzielące się komórki zostały przeniesione ze środowiska ubogiego w składniki odżywcze do środowiska bogatego w te składniki, które może utrzymywać wyższe tempo wzrostu, występuje zazwyczaj stosunkowo długa faza zahamowanego wzrostu, w czasie której rozwój komórek zostaje przystosowany do nowego środowiska; w tym adaptacyjnym okresie komórki wykazują nierówny wzrost. Później, daje się zaobserwować wzrost na nowym, wyższym poziomie, uwarunkowanym przez większą zawartość składników odżywczych. U kresu fazy zahamowanego wzrostu komórki wchodzą w fazę wzrostu wykładniczego, w którym − w danym organizmie − tempo wzrostu jest zarówno stałe, jak i maksymalne dla określonych warunków wzrostu. W tej fazie występuje wykładnicze zwiększenie liczebności i biomasy komórek; ten rodzaj wzrostu odnosi się do równego wzrostu. W fazie stacjonarnej, tempo wzrostu obniża się, a w końcu osiąga zero. W fazie śmierci liczba zdolnych do życia komórek w hodowli (maksymalna w fazie stacjonarnej) maleje.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician