a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

BIOFILM

Definition

Cienka warstwa, w większości z bakterii (pojedyncza lub wielowarstwowa), lub ogólnie "porost" na powierzchni podłoża zanurzonego w wodzie. W nowoczesnej akwakulturze warstwy z drobnoustrojów i bezkręgowców osiedlające się na materiale biofiltru, w których przebiegają wszystkie procesy degradacji substancji organicznych i składników pokarmowych. Organizmy te pracują najlepiej przy optymalnej grubości błony a ich efektywność łączy się także z hydrodynamiką (np. szybkość wymiany wody podłoża na granicy faz). Nadmierny wzrost grzybów i wymoczków może powodować problemy biofilmów w biofiltrach. Rola czynników chorobotwórczych ryb i skorupiaków w biofilmach oraz ich wpływ na sprawność systemów akwakultury (stosując technologię recyrkulacyjną) jest jak dotychczas w dużym stopniu nieznana.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician