a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

BEGGIATOA spp.

Definition

Rodzaj bakterii, których niektórzy przedstawiciele należą do gromady Gram-ujemnych bakterii właściwych, inne zaś do Cyanophyta (sinice). Często spotykane są bezbarwne Beggiatoa, pokrywające warstwami niedotlenione, zawierające H2S osady organiczne, gdzie mogą powoli się poruszać. Mogą one również występować w otwartych wodach morskich na granicy między warstwami z H2S a bogatymi w tlen. Utleniają one siarczki do siarczanów, dzięki czemu siarka przez jakiś czas będzie zmagazynowana w ich komórkach jako źródło energii. Beggiatoa występują w wodach wysoce organicznie zanieczyszczonych, gdzie prowadzą one do masowego rozwoju, przekraczając ostatecznie ładunek osadów. Potocznie nazywane są czasami grzybami ściekowymi.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician