a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

BONAMIA OSTREA

Definition

Patogenny pierwotniak europejskiej ostrygi jadalnej (Ostrea edulis) atakujący ostrygi i powodujący chorobę bonamiozę. Choroba ta charakteryzuje się zmianą zabarwienia ostryg na żółto. Po raz pierwszy zauważono tę chorobę w Europie w Bretanii w 1979 roku i od tego czasu rozszerzyła się na Holandię i Irlandię dziesiątkując rodzime linie ostryg. Doprowadziło to do zwiększenia udziału towarzyszącego mu już wcześniej w hodowli gatunku Crassostrea gigas, ostrygi pacyficznej, która nie jest wrażliwa na bonamiozę. Patogen ten atakuje głównie starsze ostrygi i dlatego może być zwalczany przez odpowiednią strategię gospodarowania.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician