a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

BIOMASA

Definition

Ilościowe oznaczenie całkowitej masy organizmów stanowiących całość lub część populacji lub innej kategorii organizmów, często w odniesieniu do określonego obszaru w danym czasie; mierzona w jednostkach objętości, ciężaru (masa mokra, żywa, sucha, lub bezpopiołowa) lub energii (Joule, kalorie).

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician