a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

BIOCHEMICZNE ZAPOTRZEBOWANIE TLENU (BZT)

Definition

Ilość tlenu zużywana w procesach oddechowych bakterii i utleniania substancji organicznej w próbce wody trzymanej w ciemności w określonej temperaturze i w określonym czasie. Standardowe BZT ustalane są dla 5-dobowych okresów inkubacji i w temperaturze 200C (BZT5). Należy zawsze ustalić, czy próbka wody została przesączona (rozpuszczalne BZT) lub nie (ogólne BZT). Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu jest często podawane błędnie jako biologiczne zapotrzebowanie tlenu. Bakterie nitryfikacyjne obecne w wysokich koncentracjach w próbkach wody z urządzeń akwakultury muszą być hamowane (w rozwoju) przez 2 µg/l tiomocznika w celu uzyskania właściwego odczytu BZT.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician