a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

AMINOKWAS

Definition

Aminokwasy są drobnocząsteczkowymi kwasami organicznymi zawierającymi grupę aminową (-NH2) oraz resztę kwasu karboksylowego (-COOH).Są one podstawowymi elementami białek. Po strawieniu pokarmu wolne aminokwasy pochłaniane są z jelita i rozprowadzane przez układ krążenia do narządów i tkanek. Istnieje 20 aminokwasów; u ryb określono 10 aminokwasów jako niezbędne.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician