a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

ANEMIA

Definition

Stan, charakteryzujący się niedoborem funkcjonalnej hemoglobiny, objętości krwinek w hematokrycie i/lub erytrocytów. Ważniejszymi typami anemii u ryb są: niedokrwistość normocytowa, spowodowana ostrym krwotokiem, infekcjami bakteryjnymi i wirusowymi oraz chorobami metabolicznymi, powodowanymi zniszczeniem czerwonych krwinek; niedokrwistość mikrocytowa, przewlekły krwotok, powodowany np. przez pasożyty zewnętrzne, niedoborem żelaza i pewnych czynników krwiotwórczych; niedokrwistość makrocytowa (np. brak młodych komórek krwinek białych; zbyt wiele komórek dojrzałych), spowodowana wzrostem aktywności krwiotwórczej w śledzionie i nerce.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician