a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

AFLATOKSYNY

Definition

Grupa niezwykle odpornych na ciepło mykotoksyn, wytwarzanych przez szczepy Aspergillus flavus i A. parasiticus, które wykazują fluorescencję przy napromieniowaniu UV. Aflatoksyny są w szerokim zakresie toksyczne dla eukariontów (organizmy jądrowe). Przypadki raka występowały u zwierząt domowych i drobiu żywionych karmą skażoną aflatoksynami, szczególnie orzeszkami ziemnymi i paszami zbożowymi. Aflatoksyny mogą oddziaływać na system odpornościowy, zmniejszając odporność na infekcję i w jakimś stopniu zwiększają ryzyko raka wątrobowo-komórkowego, w wyniku zapalenia wątroby na skutek zakażenia wirusem B. Aflatoksyny hamują mitozę w systemach hodowli tkankowych i wykazują działanie na wiele różnych miejsc zarówno w jądrze, jak i cytoplazmie hamując syntezy DNA, RNA i białka. W zintegrowanych systemach hodowli w akwakulturze tropikalnej, aflatoksyny − wg doniesień − stwarzały poważne problemy, gdy skażone karma i odchody drobiu grzybem Aspergillus były wprowadzane do stawów rybnych.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician