a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

AEROMONAS

Definition

Rodzaj Gram-ujemnych bakterii Vibrionaceae. Komórki zmienne: pałeczki proste, na końcach zaokrąglone lub kuliste ((0.3-1.0 x 1.0-3.5 µm) − występują pojedynczo, parami, bądź w krótkich łańcuszkach i nitkach. Rodzaj ten dzieli się na dwie grupy: nieruchome psychrotrofy (A. salmonocida) i ruchliwe mezofile (grupa A. hydrofila). Komórki ruchliwe mają zwykle pojedynczą, biegunową, wysuwaną z pochwy rzęskę (długość fali ca. 1,7 µm). Aeromanas spp. stanowią oksydazę+ve (reakcja utleniająca z glukozą − stres oksydacyjny). Taksonomia ruchliwych szczepów jest podważana, chociaż obecnie są uznawane trzy gatunki: A. hydrophila, A. caviae i A. sobria. Ruchliwe szczepy mogą rosnąć na wielu podłożach. Optymalna temperatura wzrostu 280C maksymalnych zwykle wartościach 38 - 410C, chociaż niektóre szczepy mogą rosnąć przy 50C. Gatunki te występują w wodzie słodkiej, ściekach i w obecności zwierząt wodnych; pewne szczepy wywołują choroby ryb, np. pomór węgorzy. A. salmonicida jest hemolityczna w stosunku do agaru z krwią. Gatunek ten jest bezwzględnie pasożytniczy a często patogenny u ryb, powodując np. furunkulozę i wtórne infekcje towarzyszące innym chorobom.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician