a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

ADHEZJA

Definition

(1) Połączenie dwóch powierzchniowych warstw lub faz, w wyniku oddziaływań międzycząsteczkowych (stałych lub ciekłych). Przykładem tego są narządy wewnętrzne połączone z ścianą brzucha, w wyniku ostrego lub przewlekłego zapalenia. (2) W mikrobiologii: w przyrodzie, powiązanie swoiste lub nieswoiste drobnoustrojów z tkanką lub innymi komórkami; jak wiadomo, adhezja w pewnych przypadkach zmienia pośrednio charakterystyczne składniki lub struktury mikrobiologiczne. Wolno żyjące w środowiskach wodnych drobnoustroje przylegają często do zanurzonych powierzchni, na przykład cząstek szczątków innych organizmów lub wykonanych przez człowieka budowli, a czasami tworzą biofilmy.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician