a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

AUTOLIZA

Definition

Samotrawienie; samorozpuszczanie się; samorzutny rozpad tkanek lub komórek w wyniku działania ich własnych samorodnych enzymów, takich jakie występują po śmierci oraz w pewnych warunkach patologicznych. Po śmierci błony lizosomowe stają się bardziej przepuszczalne i enzymy proteolityczne będą przenikać do protoplazmy komórki i w ten sposób powodować jej samotrawienie. Utrwalanie zatrzymuje działanie tych enzymów.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician