a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

AZOTYN

Definition

Związek zawierający azot połączony z dwoma atomami tlenu. Jest on pierwszym etapem utleniania amoniaku wydalanego przez organizmy wodne jako końcowy produkt przemiany białka. Azotyn hamuje przyswajanie tlenu przez hemoglobinę i dlatego jest toksyczny dla ryb. Skorupiaki są w mniejszym stopniu tym dotknięte, ponieważ aktywność hemocyjaniny ulega tylko częściowo zahamowaniu. Toksyczność azotynu modulowana jest przez pH, a obecność jednowartościowych jonów (chlorki lub wodorowęglany) silnie obniża jego toksyczność. Dlatego przy danej koncentracji w wodzie słodkiej, azotyn jest zwykle bardziej toksyczny niż w wodzie słonawej lub morskiej. Azotyn jest formą jonową kwasu azotowego, który jest bardzo mało kwaśny. Równowaga jest zależna od pH. Niskie wartości pH i niskie temperatury przesuwają równowagę w kierunku kwasu azotowego. Równanie reakcji może być przedstawione jako: HNO2 <--> H+ + NO-2

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician