a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

AZOTAN

Definition

Związek zawierający azot związany z trzema atomami tlenu. Końcowy produkt stabilizacji tlenowej azotu organicznego; obecność w wodzie wskazuje użyźnienie materią organiczną, względnie zanieczyszczenie rolnicze lub przemysłowe. W przeciwieństwie do azotynów, azotany są na ogół mało toksyczne dla ryb. Dlatego woda w urządzeniach hodowlanych może być poddana detoksykacji przez utlenianie azotynów do azotanów. Często stosowany jest do nawożenia stawów hodowlanych.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician