a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

ANTYGEN

Definition

Każdy czynnik, który może wywoływać odpowiedź immunologiczną. Termin "antygen" może odnosić się do jednostkowych cząsteczek olbrzymich lub populacji jednorodnych bądź różnorodnych antygenowych cząsteczek olbrzymich. Dany antygen zawiera zazwyczaj więcej niż jeden czynnik determinujący. Antygen może być rozpuszczalny (np. toksyny bakteryjne) lub złożony z cząstek. Najefektywniejsze antygeny stanowią białka i wielocukry. Powierzchnia mikroorganizmu składa się zazwyczaj z powtarzających się wzorów antygenów, a klasyfikacja niektórych grup mikroorganizmów jest oparta na różnicach między antygenami różnych szczepów.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician