a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

ANTYBIOTYK

Definition

Pierwotnie, każdy produkt mikrobiologiczny, który w niskich koncentracjach (rzędu µg/ml) może hamować lub niszczyć podatne drobnoustroje. (2) Aktualnie, nazwa "antybiotyk" jest na ogół używana w odniesieniu do naturalnych, półsyntetycznych i syntetycznych przeciwbakteryjnym związkom chemicznym, które są skuteczne już w niskich koncentracjach. W akwakulturze antybiotyki są zwykle stosowane jako środki lecznicze; większość bądź wszystkie antybiotyki mogą odgrywać ważną rolę ekologiczną w przyrodzie. Dany antybiotyk działa specyficznie na swoiste miejsca docelowe wewnątrz mikroorganizmów.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician