Search Results

Number of Results: 7

ZEOLITT

ZOEA

ZOOPLANKTON

ZOUGER (ZOUG) JAR

ZYGOTE

ZYMOGEN

ZYMOGRAM

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

HYPEREUTROFIERING

Definition

Vanligvis en tilstand som oppstår ved utslipp av næringssalter til et akvatisk miljø (f.eks. gjennom ekskresjonsprodukter fra fiskemerder), men hvor tilførselen av næringsstoff ikke fører til eutrofiering. Det kan være flere grunner til at økte konsentras

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician