Search Results

Number of Results: 7

ZEOLITT

ZOEA

ZOOPLANKTON

ZOUGER (ZOUG) JAR

ZYGOTE

ZYMOGEN

ZYMOGRAM

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

DØDELIG KONSENTRASJON

Definition

Betegnelse brukt for å kvantifisere graden av giftighet til et stoff. I dette tilfellet er det dødeligheten hos testorganismen som er kriteriet for giftighet. Dødelig konsentrasjon uttrykkes tallmessig, f.eks. LC50 og LC70, som indikerer hvor mange prosen

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician