a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

OPTIMALOMRÅDE

Definition

Hver art fungerer vanligvis mest effektivt over et begrenset område av de miljøforhold den utsettes for, kjent som dens optimalområde.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician