a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

BIOAKKUMULERING

Definition

Prosess der et kjemikalie, f.eks. kadmium, blir konsentrert i en organisme, organ eller vev i en konsentrasjon høyere enn den som er funnet i miljøet eller fôret, jfr. biologisk forstørrelse.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician