Search Results

Number of Results: 1

XENOBIOTISK

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

WESTERN BLOT

Definition

Metode der proteiner separert ved gel elektroforese overføres til en membran (vanligvis mikrocellulose) og immobiliseres. Tilstedeværelse av spesifikke proteiner (på membranen) påvises ved hjelp av merkede antistoff.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician