Search Results

Number of Results: 3

WEBERSKE KNOKLER

WESTERN BLOT

WINKLER-METODEN

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

LØST ORGANISK KARBON (DOC)

Definition

Mål for hvor mye karbon (kullstoff) som er oppløst i et gitt volum vann. Vanligvis uttrykt som mg C/l.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician