Search Results

Number of Results: 3

WEBERSKE KNOKLER

WESTERN BLOT

WINKLER-METODEN

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

STEINBIT

Definition

Det finnes tre steinbitarter i norske farvann, gråsteinbit (Anarhichas lupus), flekksteinbit (Anarhichas minor) og blåsteinbit (Anarhichas denticulatus). De to førstnevnte er høyt aktete matfisker, mens blåsteinbiten er uspiselig. Fle

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician