Search Results

Number of Results: 3

WEBERSKE KNOKLER

WESTERN BLOT

WINKLER-METODEN

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

OKSYGENERINGSENHET

Definition

Enhet for å overføre oksygen til vann, f.eks. oksygeneringskjegle. Oksygen er kostbart så det er viktig at oksygenutbyttet (tilsatt oksygenmengde som blir igjen i vannet) blir høyest mulig. Se også lufter.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician