a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

BOUCHOT KULTUR (PÅLEKULTUR)

Definition

Metode for å dyrke blåskjell som er mest brukt på den atlantiske franskekysten, men kan også brukes i andre områder med stor forskjell på flo og fjære. Yngel samles ved at larver bunnslår på tau som er hengt ut i sjøen. Tau med små blåskjell transporteres

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician