Search Results

Number of Results: 173

S.I. enheter

SALMONID RICKETTSIA SEPTIKEMI

SALMONIDAE

SALTKREPS

SALTVANNS MYKOBAKTERIOSE

SALVELINUS

SANSEORGAN

SÅPEDANNELSE

SAPONIN

SAPROLEGNIA

SAPROLEGNIOSE

SAPROLEGNIOSE (COTTON WOOL DISEASE)

SARKOM

SATUROMETER

SCHIZONT

SECCHI-SKIVE

SEDIMENT

SEDIMENTASJONSBASSENG

SEDIMENTERBART STOFF

SEGMENTERING

SEKRESJON

SEKUND?RINFEKSJON

SEKUNDÆRLAMELLE

SELEKSJONSAVL

SELVFÔRER

SELVFORURENSNING

SELVRENSENDE KAR

SEMI-INTENSIVT OPPDRETT

SENTRALFÔRINGSANLEGG

SENTRIFUGE

SEPTIKEMI (BLODFORGIFTNING)

SEPTIKEMI GRUNNET ENTEROCOCCUS-INFEKSJON

SEPTISK

SEROS

SEROSA

SERUM

SESONGPREG

SETTEØSTERS

SHRIMP(PENAEUS spp)

SIDELINJEKANALER PÅ HODET

SIDELINJESYSTEMET

SIFON

SILOOPPDRETT

SILPLATE

SILURIDAE

SINK

SINUS

SJOKKBEHANDLING

SJOKKING

SJOVANN, NATURLIG

SJØLUS

SJØVANN, ANRIKET (GJODSLET)

SJØVANN, KUNSTIG

SJØVANNSSYSTEM

SJØVANNSTEST

SJØØRRET

SKALLDYR

SKALLDYRFORGIFTNING

SKALLDYRGIFTER

SKALSKIFTE

SKIFTE SKALL

SKJELL

SKJELL

SKJELLÅPNING

SKJELLSYKDOM HOS KREPSDYR

SKJELLYNGEL

SKJULT INFEKSJON

SKOLIOSE

SKUM

SKUMFORFALLSTID (SKUMMETS LEVETID)

SKUMMING (MALING AV)

SKUMSTRIPE

SLAKTING

SLAPP

SLIM

SLUTTVERT

SMAKSPANEL

SMITTEBÆRER

SMITTSOM SYKDOM

SMITTSOM SYKDOM

SMITTSOM SYKDOM

SMITTSOMHET

SMOLTIFISERING

SNITT

SOLABBORER

SOLFORBRENNING

SOMATISK VEKST

SOMATISKE CELLER

SOMATOTROPIN

SOMMERDØD

SOPP

SOPPMIDDEL

SORTERING

SOUTHERN BLOT

SOVESYKE

SPARIDAE

SPAT-FALL(.BUNNSLAING)

SPEKTROFOTOMETER

SPERMA MOTILITET

SPERMATOFOR

SPERMATOGENESE

SPERMIE (SÆDCELLE)

SPESIFIKK VEKSTRATE (SGR)

SPESIFIKK VEKSTRATE (SGR)

SPESIFISITET

SPIRAL

SPORBARHET

SPORE

SPOROCYSTE

SPOROZOER (SPOREDYR)

SPORSTOFF

SPORULASJON

STABILISERINGSDAM

STANDARD FOR PRAKSIS

STANDARD METABOLISMEHASTIGHET

STANNIUSLEGEMER

STARTFÔRINGSKLAR YNGEL

STATOCYST

STEATOSE

STEINBIT

STENOHALIN

STENOHOSPITAL

STENOTYP

STERIL

STERILISASJON

STEROID

STEROIDER

STILK

STIMULUS

STIVELSE

STIVELSE

STIVELSE GEL ELEKTROFORESE

STOMATITT (MUNNSAR)

STR

STREPTOMYCES-INFEKSJON

STRESS

STRESSOR

STRINGENS

STRYKING

STØR

SUB-UNIT-VAKSINE

SUBAKUTT

SUBKUTANT

SUBLETAL

SUBMUCOSA

SUBTERMINAL

SUCTORIA

SUKKER

SUKROSE

SULFAMERIZIN

SULFONAMID

SULFONAMIDER

SULTPERIODE

SUPPLEMENTFOR

SUPPRESSOR-T-CELLE

SUPRAMAXILLARE

SUSPENDERT STOFF (SS)

SUSPENSJONSSPISER

SVART SPERMATOFOR-SYKDOM

SVARTFLEKKSYKEN

SVARTPRIKK

SVULST

SVØMMEBLÆRE

SYKDOM

SYKDOM PA BLEKKSPRUT VED SPINNENDE BEVEGLSER

SYKDOMSFREMKALLENDE ORGANISME

SYKDOMSKONTROLL

SYKDOMSOVERFØRING

SYMBIOSE

SYMPTOM

SYNDROM

SYNTESE

SYSTEMISK

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

LUFTBLÆRESYKE

Definition

Gassemboli i ulike organer og hulrom i en fisk, forårsaket av overmetning av nøytralgasser funnet i atmosfæren. Gassblæresyke rammer ofte fisk i avløpskanaler fra kraftstasjoner om vinteren når kaldt vann blir hurtig oppvarmet ved passasje gjennom kraftst

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician