Search Results

Number of Results: 114

MAGE(SEKK)

MAGER FISK

MAGNESIUM

MAKROFAG

MAKROFAG (evne til fagocytose)

MAKROFYTT

MAKSIMALRASJON

MAKSIMALT FÔROPPTAK

MALAKITTGRØNT

MÅLESKIVE

MANDIBEL

MANGAN

MANGELSYKDOM

MANNITOL

MARINT OPPDRETT

MARTEILIA REFRINGENS

MASKULINISERING

MASSEKULTUR

MASSESELEKSJON

MAXILLA

MEDFØDT (KONGENITAL)

MEDIKAMENT

MEDISINERING

MEDISINFÔR

MEDISINRESTER

MEDIUM

MEDULLA (DEN FORLENGEDE MARG)

MEDULLA OBLONGATA

MEKANISK FILTRERING

MELANIN

MELANISME

MELANOCYTT

MELANOFOR

MELANOM

MELANOSE

MELATONIN

MELDEPLIKTIG SYKDOM

MELKESYRE

MELLOMVERT

MERKE

MESENTERIUM

MESOHALIN

MESOKOSMOS

MESONEPHROS

MESOZOA

METABOLISME

METABOLSK RATE (AKTIVITET)

METACERKARIE

METAN

METANAUPLIUS

METASTASE

METIONIN

METTEDE FETTSYRER

METYLENBLATT

MIDLER MOT PROTOZOER

MIDLERE VIRKNINGSDOSE

MIDLERE VIRKNINGSTID

MIKROINNKAPSLING

MIKROMERKE

MIKROPYL

MIKROSATELLITT

MIKROSPORIDIER

MIKROTOM

MILJØRELATERT SYKDOM

MILJØSTRESS

MILT

MILT- (Adj.)

MINERAL

MINERALISERING

MINISATELLITT

MIRACIDIUM

MITOKONDRISK DNA (mitDNA)

MODNING

MOLLUSKER (BLØTDYR)

MONOCYTT

MONOFAG

MONOGENE TREMATODER (FLATMARK)

MONOGENEA (HAPTORMARK)

MONOGENETISK

MONOKLONALE ANTISTOFFER (MAb)

MONOKULTUR

MONOTROF

MONOZYGOT

MORBIDITET

MOTFARGE

MOULD

MOULT DEATH SYNDROM

MS 222

MUCIN

MUCOSA

MUNNING (APNING)

MUSKEL

MUSKELSVINN (DYSTROFI)

MUSKLATUR

MUSLINGER (BIVALVIA)

MUTASJON

MUTASJON GENETISK

MYCEL

MYCOPLASMA SPP.

MYKFÔR

MYKFÔR

MYKOBAKTERIER

MYKOBAKTERIOSE

MYKOSE

MYOFIBRILLER

MYOKARDITT

MYOSEPTER (BINDEVEVSHINNER)

MYOSITT

MYOTOM

MYTICOLA INTESTINALIS

MYXOBOLUS

MYXOM (SLIMSVULST)

MYXOSPORIDER (MYXOZOA)

MYXOSPORIDIE

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

MAXILLA

Definition

(1) Bein i overkjeven hos virveldyr (vertebrater). (2) Munndeler som håndterer mat hos krepsdyr, insekter og myriapoder.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician