Search Results

Number of Results: 118

K.O.F.

KADMIUM

KALDTVANNSVIBRIOSE

KALIBRERING

KALIBRERINGSOBJEKTGLASS

KALIUM

KALIUMPERMANGANAT

KALSITT

KALSIUM

KALSIUMOKSID

KAMSKJELL

KANNIBALISME

KANTAXANTIN

KANYLE

KANYLERING

KAPILLAR

KAPILLAREFFEKT

KARANTENE

KARANTENE, ISOLASJONSAVDELING

KARBOHYDRAT

KARBONAT

KARBONDIOKSID (CO<sub>2</sub>)

KARBONSYKLUSEN (KARBONKRETSLOPET)

KARCINOGEN

KARCINOM

KARDIOMYOPATISYNDROM

KARNIVOR (KJØTTETENDE)

KAROTENOIDER

KARPER

KARRAGENAN

KARYOTYPE

KASKADELUFTER (DRYPPELUFTER)

KASTEBLOKK

KATABOLISME

KATALYSATOR

KATARAKT

KATEKOLAMIN

KATETER

KATETER

KATETERISERING

KAUSALT AGENS

KERATITT

KETOGENESE

KETONER

KETOSE

KETOTESTOSTERON

KITIN

KJEDE, IKKE-KODENDE

KJEMISK FILTRERING

KJEMISK OKSYGENFORBRUK (KOF)

KJEMOTERAPI

KJEMPECELLE

KJERTEL

KJØNNET FORMERING

KJØNNSENDRING

KJØNNSFORDELING

KJØNNSMODNING

KJØNNSSKIFTE

KLARERINGSTID

KLARTVANNSMETODEN

KLEBRIGE EGG

KLEKKEBAKKE

KLEKKERENNE

KLEKKESYLINDER

KLINISK

KLINISK INFEKSJON

KLINISK SYKDOM

KLO

KLOAKKSOPP

KLOR

KLORAMFENIKOL

KLORAMINER

KLORERING

KLOROFYLL

KLORTETRACYKLIN

KNOLL (KNUTE)

KNUTELØS NOT

KOAGULERING

KOAGULERINGSFAKTORER

KOBBER

KOBOLT

KOKSIDIER

KOKSIDOSE

KOLANGITT

KOLESTEROL

KONGESTION (BLODTILSRØMNING)

KONKURRANSE

KONSENTRASJON

KONSENTRASJON- RESPONSKURVE

KONSTANT STRØMHASTIGHET

KONSUMENT

KONSUMENT

KONTROLL

KONTROLL

KORTISOL

KRABBE

KRÅKEBOLLE (SJØPINNSVIN)

KRÅS

KREFT

KREPSDYR

KRITISK TEMPERATURMAKSIMUM

KROMAFFINT VEV

KROMATOFORER

KROMATOSE

KRONISK

KRONISK INFEKSJON

KRYSNINGSFRODIGHET

KRYSSINFEKSJON

KULLFILTER

KVALITATIVE KARAKTERTREKK

KVALITETSKONTROLL

KVALITETSMERKE

KVALITETSSIKRING

KVALITETSSTANDARDER

KVANTITATIVE KARAKTERTREKK

KVANTITATIVE/KVALITATIVE KARAKTERTREKK

KVATERNÆR AMMONIUM

KVELNING

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

SEKUNDÆRLAMELLE

Definition

Serier av plateformede utvekster på gjellebuenes primærlameller. Her skjer gassutvekslingen i gjellene. Gir gjellen stor overflate.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician