Search Results

Number of Results: 3

JERN

JETSTRØM

JODOFOR

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

HYDROGENSULFID

Definition

En illeluktende oppløselig gass (H2S), som dannes ved anaerob nedbrytning. Ofte funnet i hypolimnion eller bunnslam. Kan også utskilles fra sedimentert organisk materiale (spillfôr og feces) under fiskemerder plassert på lite eksponerte, grunne

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician