Search Results

Number of Results: 3

JERN

JETSTRØM

JODOFOR

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

SEKUNDÆRLAMELLE

Definition

Serier av plateformede utvekster på gjellebuenes primærlameller. Her skjer gassutvekslingen i gjellene. Gir gjellen stor overflate.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician