a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

ICHTHYOBODOSE

Definition

Infeksjon av hud, finner og gjeller av flagellaten Costia (protozo).

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician