a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

IMMUNFLUORESCENS

Definition

Histokjemisk eller cytokjemisk metode der spesifikke antigener påvises ved hjelp av spesifikke antistoffer konjugert med fluorescerende komponenter. Komponentene kan detekteres ved måling av fluorescens.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician