a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

INFEKSJONER MED PSEUDOMONAS SPP.

Definition

Akutt til subakutt hemoragisk systemisk sykdom forårsaket av bakterier i slekten Pseudomonas. Alle arter og stadier av fisk er mottakelige gjennom hele året, men tapene er størst om våren. Utbrudd kan behandles med systemiske antibakerieller dersom

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician