a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

IONESTYRKE

Definition

Den totale konsentrasjonen av ioner i en løsning, gitt ved formelen I = _ ∑ mi zi2. der I = inoestyrke, mi = molar konsentrasjon til i og zi = ladningen til i. For elektrolytter med en 1/1 konsentrasjon av anioner og kationer er ionestyrken lik molari

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician