a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

HYDROGENSULFID

Definition

Illeluktende gass, H2S, som dannes ved anaerob nedbrytning; finnes vanligvis i hypolimnion eller i mudderet på bunnen. Kan også frigjøres fra sedimentert organisk materiale (fekalier og overskuddsfôr) som akkumulerer under merder eller østerska

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician