a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

HEMORAGISKE PETEKKIER

Definition

Ørsmå blødninger som inntreffer der kapillærer har sprukket, f.eks. i muskel eller huden.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician