a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

HEVET KULTUR

Definition

Betegnelse som benyttes i dagligtalen for å beskrive oppdrett av skalldyr på bukker eller lignende strukturer, slik at skjellene heves over bunnen (f.eks. østers).

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician