a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

ENERGIBUDSJETT

Definition

(1) I fysikk, kapasitet til å utføre arbeid. (2) I akvakultur, henviser vanligvis til ernæringsbehov hos akvatiske organismer. Utgjør et gitt antall joule eller kalorier per dag for å opprettholde livsviktige prosesser, f.eks. vekst eller reproduksjon. De

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician