a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

HOLDBARHET

Definition

Tidsperioden et matprodukt kan lagres ved spesifiserte lagringsforhold, før det får merkbar reduksjon i kvalitet eller blir ubrukelig for salg/konsumpsjon.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician