a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

HAVABBOR (SEA BASS)

Definition

Vanlig uspesifikt navn brukt for en rekke arter , men henviser oftest til Dicentrarchus labrax. Allestedsnærværende saltvannsfisk, høyt verdsatt av både fiskehandlere og sportsfiskere. Det drives mye oppdrett av denne arten, særlig i Middelhavet.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician