a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

HAPLOSPORIDIER

Definition

Parasittiske protozoer (encelledyr) som produserer motstandsdyktige sporer (Sporozoa). De er kjent for å infisere ulike arter av krepsdyr og bløtdyr, f.eks. Minchinia costalis, M. nelsoni og Chytridiopsis ovicola som infiserer østers, C.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician