a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

FITNESS (DUGELIGHET)

Definition

Et mål for en populasjons eller organismes respons på naturlig utvalg. Den relative konkurranseevnen til en gitt genotype bestemt av adaptive morfologiske, fysiologiske eller atferdsmessige karakterer. Uttrykt og vanligvis kvantifisert som det gjennomsnit

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician