a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

CTENOPHARYNGODON IDELLA , GRESSKARPE

Definition

Fiskeart som forekommer naturlig i Kina og Øst-Sibir. Er i dag en av de viktigste oppdrettsarten i Kina, og den holdes ofte i polykultur sammen med andre karpefisk. Foretrekker sakteflytende eller stillestående vann og finnes i innsjøer, dammer, kulper og

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician