a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

FETTDEGENERASJON

Definition

Den unormale infiltrasjonen av fettmateriale i vev, som innsvøper eller erstatter de aktive cellene.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician